Drents verkeersveiligheids label (DVL)

De Mende is in het bezit van een Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

  1. Op de school gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is. Wij gebruiken de werkboeken van Veilig Verkeer Nederland.
  2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
  3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen. Op De Mende moet dit nog worden opgepakt. In schooljaar 2023-2024 gaan wij hiermee aan de slag.
  4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
  5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
  6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Afbeeldingsresultaten voor seef de zebra

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden