De School

Moderne basisschool met inspirerende lesmethodesObs De Mende wordt een basisschool met een heldere en doordachte onderwijsvisie. In gezamenlijkheid hebben de teams van de beide fusiescholen in werkgroepen de onderwijsvisie in deelgebieden uitgewerkt. We geven u op deze website graag een voorproefje van al het moois de leerlingen op deze nieuwe basisschool in Emmer-Compascuum allemaal staat te wachten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op obs De Mende is er naast de cognitieve ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft hiervoor een methode ingevoerd die leerlingen en leerkracht helpt om dit vorm te geven. Gedurende het komende schooljaar zullen we ouders en belangstellende meer over informeren via de nieuwsbrief die u ook op deze website kunt vinden.

Bewegend Leren
Te lang zitten is voor niemand goed en zeker niet voor kinderen. Daarnaast weten we uit ervaring dat leerlingen beter leren als ze hierbij actief bezig zijn. Dan zijn namelijk beide hersenhelften actief waardoor je bijvoorbeeld beter dingen kunt onthouden. Op onze school is bewegend leren daarom een standaard onderdeel van het lesaanbod. De leerkrachten gebruiken hierbij zowel in het klaslokaal als daarbuiten leuke activiteiten die de leerlingen stimuleren en het leren een stukje leuker te maken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een activiteit waarbij een bal moet worden overgegooid terwijl een rekentafel opgezegd moet worden. En dat is natuurlijk niet alleen veel leerzamer maar ook veel leuker dan leren uit een boekje.

ICT en digitale geletterdheid
We leven in een moderne tijd waarin jonge kinderen al heel vroeg in aanraking komen met digitale middelen zoals tablets en laptops. Op obs De Mende spelen we hier graag op in maar waken we ook voor een overdosis aan schermgebruik. De school heeft heel bewust keuzes gemaakt waarbij tijdens een aantal vakken wel en tijdens een aantal vakken niet gebruik gemaakt wordt van digitale apparatuur. Door hierin de juiste balans te houden leren we de leerlingen omgaan met ICT (en alle zaken die hierbij komen kijken) terwijl ze ook praktisch bezig zijn door nog steeds met een pen te leren schrijven of via Bewegend Leren de tafels te leren. 

Voorschool de Veldwachter
Onze school heeft een goede samenwerking met voorschool De Veldwachter. Het aanbod van zowel de kleutergroepen als de peutergroep van de vooschool wordt regelmatig op elkaar afgestemd en daar waar mogelijk vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Zo wordt er regelmatig samen buiten gespeeld en komen de oudere peuters af en toe even meedraaien in de kleutergroep om alvast een beetje kennis te maken met de kleutergroep. Fijn hierbij is dat de kleutergroepen van de basisschool hun lokaal naast de voorschool hebben en beiden bijvoorbeeld gebruik maken van hetzelfde speellokaal. Op deze manier is de overgang van de voorschool naar de basisschool minder eng en kunnen we ook hier groepsdoorbrekend werken en kinderen de uitdaging bieden die ze aankunnen. 

Openbare basisschool
Obs De Mende is een openbare basisschool voor leerlingen in het centrum van Emmer-Compascuum. Dit betekent dat we werken vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging. We besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Iedereen heeft recht van spreken en iedereen doet ertoe! Op de Mende worden, bij voldoende deelname, godsdienstlessen en lessen humanistische vorming gegeven voor de kinderen in de bovenbouw. Op deze manier komen alle leerlingen van de nieuwe basisschool in Emmer-Compascuum in aanraking met meerdere geloven en levensbeschouwingen.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden