De School

De Mende is een openbare basisschool. Dat betekent dat we werken vanuit kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging. We besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Iedereen heeft recht van spreken en iedereen doet ertoe!

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden