Obs de Mende - de nieuwe Openbare basisschool in het centrum van Emmer-Compascuum

Obs de Mende is de fusieschool die op 30 augustus 2022 de deuren zal openen in hun mooie nieuwe schoolgebouw achter het Multifunctionele Centrum de Deele in Emmer-Compascuum.
Obs de Mende ontstaat uit een fusie tussen obs de Runde en obs de Meent en vormt daarmee de basisschool voor openbaar onderwijs in het centrum van Emmer-Compascuum.
Op deze pagina zullen we u op te hoogte houden van de ontwikkelingen van de fusie tussen beide basisscholen en de bouw van ons nieuwe schoolgebouw.
Ook kunt u via deze site vragen stellen of uw kind opgeven voor deze nieuwe basisschool in Emmer-Compascuum of de voorschool die aan deze bassischool is verbonden.

 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden